Motorische ontwikkeling

De term motoriek of motorische ontwikkeling is een breed begrip die beïnvloed wordt door meerdere factoren. Kortgezegd kan je motoriek indelen in fijne- en grove motoriek. Fijn-motorische vaardigheden zijn bijvoorbeeld: schrijven, knippen en veters strikken. Grof-motorische vaardigheden kunnen zijn: rennen, traplopen en een bal gooien.

Een achterstand in de fijne motoriek kan opgemerkt worden door jezelf maar ook door het consultatiebureau of de leerkracht op school. Je kind heeft misschien moeite met schrijfmotoriek of met dagelijkse handelingen zoals knopen dichtmaken. Het gaat vooral om activiteiten waarbij je je handen en vingers moet gebruiken.

Problemen in de grove motoriek kunnen zich al in de baby fase uiten. De baby loopt achter met motorische mijlpalen (rollen, zitten, kruipen, los staan) of slaat deze mijlpalen in zijn geheel over. Het is hierbij belangrijk om uit te sluiten dat er sprake is van een onderliggende aandoening. Ook op latere leeftijd kan een probleem in de grove motoriek tot uiting komen doordat een kind bijvoorbeeld ‘houterig’ of onhandig beweegt.

Wanneer duidelijk wordt dat een kind beperkt wordt door een motorische ontwikkelingsachterstand is het belangrijk dat goed bekeken wordt waar het probleem zich precies bevind en hoe deze te behandelen is. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het in kaart brengen en behandelen van motorische problemen. Er wordt een motorisch onderzoek uitgevoerd en vanuit daar een duidelijk behandelplan opgesteld. Dit doe ik samen met jou zodat je buiten de therapie om zelf aan de slag kan met je kind en je weet hoe je je kind kan stimuleren.

×